İNCİTME

2015-08-28 15:48:00
İncitme Hazer kıl! Kırma kalbin kimsenin cânını incitme! Esîr-i gurbet-i nâlân olan insanı incitme! Tarîk-i ışkda bîçâre-i hicrânı incitme! Sabır kıl her belâya, Hâne-yi Rahman’ı incitme! Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme! Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme! Elin çek meyl-i dünyadan, eğer âşık isen yâre, Muhabbet câmını nûş et, asıl Mansur gibi dâre, Misafirsin felek bağında, bendin salma efkâre, Düşersen bir belâya, sabır kıl; Mevla verir çâre, Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme! Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme! (Alvarlı Efe Hazretleri)

0
0
0
Yorum Yaz